Înscrieri
EUROAVIA București

Asociația EUROAVIA București vine în sprijinul noilor membri și oferă un pachet util de informații cu privire la statutul de membru în cadrul acesteia. Astfel, vă invităm să consultați următoarele întrebări frecvente:

Poate deveni Membru al Asociației EUROAVIA București orice student care a plătit cotizația pentru anul academic în curs. Înscrierea în asociație se face pe baza completării unui formular, prin semnarea contractului de voluntariat și prin achitarea taxei de membru(50 RON), nerambursabilă. Procedura de înscriere are loc o singură dată pe an, la începutul anului universitar. Membrii pot opta, în momentul deschiderii perioadei de aderare la departamente, dacă doresc sau nu să facă parte dintr-un departament.

 

În cadrul Asociației întâlnim două tipuri de membri: activi și pasivi.

Un membru activ este cel care participă la evenimentele Asociației, care se poate implica atât în organizarea evenimentului, cât și în coordonarea acestuia.

Membrul pasiv este membrul care participă la evenimentele Asociației, însă se poate implica doar în organizarea evenimentelor, nu și în coordonarea acestora.

 

Beneficiile unui membru activ sunt: 

  • dreptul de a vota în cadrul Adunărilor Generale

  • dreptul de a candida pentru funcții în Comitetul de Conducere și pentru funcția de Responsabil de Departament

  • dreptul de a coordona evenimente în cadrul Asociației

  • dreptul de a participa la evenimentele internaționale și beneficiază de prioritate la înscrierea în evenimentele asociației.

Clasificarea unui membru drept activ se face pe baza participării la jumătate din ședințele departamentului organizate într-un trimestru, alături de implicarea în organizarea a cel puțin unui proiect ȘI/SAU implicarea activă în departamentul din care face parte. 

În urma înscrierii în Asociație, vei achita taxa de membru și vei completa un formular pentru a alege departamentul din care vrei să faci parte. După toate acestea, vei fi contactat pentru interviu.

Da, însă vei primi titulatura de membru pasiv.

Un membru se poate implica în Comitetul de Conducere al EA dacă a fost declarat activ cel puțin în ultimele două trimestre de dinaintea momentului depunerii candidaturilor și care îndeplinește una sau mai multe din următoarele patru condiții:

  • A făcut parte din cel puțin o echipă de organizare; sau

  • A coordonat un proiect; sau

  • A fost Responsabili de Departament/Training; sau

  • A făcut parte din Comitetul de Conducere.

Pentru funcțiile de Președinte, Trezorier și Secretar, pe lângă condițiile menționate anterior, membrii care candidează trebuie să aibă cel puțin un an complet de activitate relevantă în cadrul Asociației în momentul depunerii candidaturii.