Marketing & Design

Departamentul Marketing & Design crează materialele promoționale necesare campaniilor de promovare și înștiințare.

Scop și viziune:

 • scopul este de a promova și a menține brand-ul Asociației EUROAVIA București;
 • viziunea este de a spori imaginea EUROAVIA București prin promovarea evenimentelor și proiectelor într-o manieră adecvată.

Obiective:

 • de a lucra într-o legătură cât mai strânsă cu departamentul de Relații Publice;
 • de a instrui membrii departamentului în a lucra eficient cu planuri de marketing și soft-uri de design corespunzătoare în vederea conceperii și realizării unei campanii
 • de a crește rating-ul/reach-urile/nr. de vizitatori ale paginilor media EUROAVIA București

Atribuțiile membrilor:

De a fi dispuși să investească timp în vederea dobândirii de:

 • hard skills în diverse software-uri precum: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, etc.
 • soft skills în planuri de marketing, cunoștințe de branding, etc.
 • de a găsi și concepe noi strategii interne sau externe în vederea optimizării metodelor de planificare și control a unei campanii;
 • a aplica skill-urile dobândite (soft skills și hard skills) în cadrul unei campanii de branding și promovare.

Dobândirile membrilor:

 • soft skills – tehnici de marketing (strategii de promovare, vânzare și publicitate, nevoile grupurilor țintă, etc.), hard skills – tehnici de design (Layout Design, Graphic Concepts, etc.);
 • posibilitatea de a aplica în practică cunoștințele teoretice dobândite;
 • lucru în echipă, capacitatea de a lucra în condiții critice de timp, leadership.