Financiar

Scopuri:

 • alocarea bugetului asociației, atât pentru fiecare departament, cât și pentru proiectele care urmează să fie realizate;
 • monitorizarea fluxului de bani care intră și ies din asociație (cashflow);
 • planificarea, monitorizarea şi evaluarea financiară a asociației;
 • ilustrarea situației financiare a organizației.

Viziune:

 • găsirea unor modalități de îmbunătățire a utilizării resurselor financiare;
 • dezvoltarea membrilor atât pe partea de soft skills cât și pe partea de hard skills prin training-uri specifice departamentului și prin implicarea lor activă în proiecte.

Atribuțiile membrilor:

 • găsirea de oferte avantajoase pentru diferite servicii necesare asociației;
 • găsirea unor modalități de a atrage noi sponsori/parteneri;
 • realizarea cererilor de sponsorizare.

Dobândirile membrilor:

 • experiență în gestionarea resurselor financiare;
 • soft skills: comunicare, muncă în echipă, time management etc; hard skills: dezvoltarea cunoștințelor în Excel, Word, cashflow, management financiar.