ALUMNI

În cadrul ILA Berlin 2016 a fost fondată EUROAVIA Alumni Association, o platforma prin care toti foștii membri EUROAVIA pot rămâne în contact unii cu alții și cu asociația.

EUROAVIA Alumni Association aduce numeroase avantaje celor implicați:

  • job-uri și colaborări cu companiile;
  • noi perspective ale asociației;
  • transfer de cunoștinte.

EUROAVIA Internațional își dezvoltă baza de date Alumni prin prisma următorului formular.

Datorită faptului că dorim să dezvolăm și actualizăm rețeaua locală, implicit baza de date Alumni a EUROAVIei București, lansăm formularul prin care invităm aderarea la nivel local a tuturor foștilor membri.

Scopul acestei acțiuni este de a ajuta la continuitatea și uniformizarea transferului de cunoștinte de la o generație la alta.

Obiectivele principale ale acestor baze de date Alumni sunt:

  • de a dezvolta strategia de marketing;
  • de a crește și dezvolta oportunitățile ambelor părti implicate.