Stress Engineer

Fisa postului pentru „job opening-ul” de Stress Engineer in cadrul firmei Consaro Engineering S.R.L. din Brasov este descrisa prin urmatoarele puncte:
• Definirea etapelor analizelor (metode si/sau programelor, volum de lucru si termenele intermediare sau finale)
• Citirea si interpretarea specificatiilor si a definitiilor proiectelor sau pachetelor de lucru (verificarea documentatiei si a datelor de intrare)
• Analiza cerintelor mecanice (cazurile de incarcare, conditii initiale si la limita)
• Stabilirea metodelor folosite pentru analize
• Analiza structurala a componentelor utilizand metode analitice (HSB, Bruhn, ISAMI)
• Construirea si validarea modelelor numerice pe baza desenelor sau modelelor geometrice 3D (discretizarea, alegerea elementelor, a materialelor, stabilirea sarcinilor si a conditiilor
initiale si la limita)
• Analiza structurala a componentelor utilizand Metoda Elementelor Finite (FEM)
• Verificarea si interpretarea rezultatelor
• Alcatuirea rapoartelor analizelor structurale
• Alcatuirea documentatiei de certificare a aeronavei
CONSARO

ENGINEERING.LIGHTWEIGHT.COMPOSITES.

Emilian Croitoru

Public Relations Representative